Mengapa pesanan ditutup tanpa penyertaan saya?

Jika Tahap Margin akaun dagangan Klien menjadi sama atau lebih rendah daripada nilai Stop Out, Syarikat mempunyai hak untuk menutup semua kedudukan terbuka pada akaun dagangan Klien pada harga pasaran semasa tanpa pemberitahuan awal dan persetujuan Klien. Nilai Stop Out bagi setiap jenis akaun dinyatakan dalam jadual perbandingan jenis akaun di laman web Syarikat. Selain itu, pelanggan perlu mengambil kira bahawa Stop Loss, Take Profit, dan Trailing Stop boleh mempengaruhi kedudukan tertutup.