Adakah terdapat sebarang sekatan yang digunakan untuk operasi perdagangan menggunakan dana tambahan?

Kedua-dua dana klien dan dana tambahan Penyertaan boleh digunakan oleh klien dalam operasi perdagangan tanpa sebarang sekatan.

Lebih-lebih lagi, dana tambahan Penyertaan boleh digunakan semasa "pengeluaran", dalam erti kata lain, ia tidak dihapus kira daripada akaun apabila ekuiti akaun di bawah jumlah dana tambahan Penyertaan sehingga Stop Out mengambil tempat.