Jangan ketinggalan mengeluarkan dana percuma pada tarilkh berikutnya!

 

Kaedah-kaedah program "pengeluaran dana percuma"

  • Didalam rangkai kerja program, anda berpeluang mengeluarkan wang daripada (Members Area / Kawasan Ahli) sebanyak Dua (2) setiap bulan, tanpa membayar apa apa Komisen.
  • Anda sebagai Pedagang, boleh bermanfaatkan program tersebut pada setiap Hari Selasa Minggu Pertama & Hari Selasa Minggu Ketiga setiap bulan kalendar, sepanjang hari.
  • Pedagang boleh mengeluar wang pada setiap Hari Selasa Minggu Pertama & Hari Selasa Minggu Ketiga, setiap bulan kalendar, tanpa Komisen dengan Sistem Pembayaran, Hanya Satu Kali, Sehari Sahaja!
  • Program "pengeluaran dana percuma" tertakluk kepada beberapa sekatan untuk peserta program Gabungan. Untuk butiran lanjut, hubungi bahagian Perkongsian kami.
  • RoboForex berhak menolak permintaan pelanggannya dengan unjurkan layanan ini mengikut budi bicaranya sendiri, tanpa alasan.

Pengeluaran wang tanpa Komisen

Lebih daripada dua puluh (20) cara mengeluarkan Dana